masolsona.com fa servir COOKIES per millorar la teva experiència de navegació i mostrar contingut personalitzat als teus interessos.
Si vols desactivar galetes al teu dispositiu, revisa la nostra informació. Tingues en compte que algunes parts del nostre lloc web no funcionaran de manera correcta si deshabilites les cookies.
Al acceptar aquest missatge, vostè accepta l'ús de galetes en aquest dispositiu, d'acord amb la nostra política de cookies , llevat que les hagi desactivat.

Avís Legal

Aquest lloc web ha estat creat per, Maquinària Agrícola Solsona, SL amb caràcter informatiu i per a ús personal.

El fet d'accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions i atribueix la condició de l'usuari del Portal i l'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves

1. Titularitat de la pàgina web.

El nom de domini, www.masolsona.com , està registrat a favor de Maquinària Agrícola Solsona, SL .

El domicili social de Maquinària Agrícola Solsona, SL , queda establert, a l'efecte del present Avís Legal, a Crta C-1412 (Calaf-Ponts), km 12, 25753 Sanahuja, Lleida.

Un. Pot posar-se en contacte amb nosaltres al següent número de telèfon:

Telèfon 973 47 62 00

CIF B25281122

2. Termes i Condicions.

Els continguts i serveis inclosos i oferts en aquest lloc web, no estan dirigits a aquelles persones residents en aquelles jurisdiccions on no es trobin autoritzats. únicament es troben compreses en el present lloc web aquelles pàgines que figurin dins del mapa del lloc web. L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L'accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El fet d'accedir no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre Maquinària Agrícola Solsona, SL , i l'usuari del Portal.

L'Avís Legal i / o les Condicions del Servei de Maquinària Agrícola Solsona, SL , establertes per als serveis prestats a través del present lloc web, podran sofrir modificacions de qualsevol tipus, quan Maquinària Agrícola Solsona SL , ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran notificades convenientment, sent vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web, excepte manifestació en contra. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquell pot patir modificacions.

3. Serveis.

Maquinària Agrícola Solsona, SL , ofereix determinats serveis als usuaris, sotmesos als termes i condicions indicats en el present lloc web, devent l'usuari llegir amb atenció les condicions que s'apliquin a cada servei, que en cap cas eximiran, llevat de manifestació expressa en contra, del compliment de l'expressat en l'Avís Legal.

4. Continguts.

Maquinària Agrícola Solsona, SL , realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al lloc web. Tots els continguts que s'ofereixen a través del lloc web del qual Maquinària Agrícola Solsona, SL , és titular o responsable es troben actualitzats, reservant-se Maquinària Agrícola Solsona, SL , la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment.

Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d'usuaris o al personal de Maquinària Agrícola Solsona, SL , en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l'autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de Maquinària Agrícola Solsona, SL , o siguin considerats com un cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Maquinària Agrícola Solsona, SL , no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts. Maquinària Agrícola Solsona, SL , exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts.

5. Limitació de Responsabilitat.

Maquinària Agrícola Solsona, SL , no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquest lloc web, de manera que no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes.

Maquinària Agrícola Solsona, SL , no es responsabilitza del mal ús que vostè pugui fer d'aquest lloc web.

El present Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida a través del lloc web de Maquinària Agrícola Solsona, SL .

Maquinària Agrícola Solsona, SL , no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Portal, i dels Continguts. En particular, Maquinària Agrícola Solsona, SL no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Maquinària Agrícola Solsona, SL tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos.

6. Propietat Intel·lectual i Industrial.

Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del Portal, si no es té l'autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L'accés al lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.

Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius titularitat de Maquinària Agrícola Solsona, SL , porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de Maquinària Agrícola Solsona, SL . En cap moment, excepte manifestació expressa, l'accés o ús del Portal i / o dels seus continguts, confereix a l'usuari dret algun sobre les marques, logos, i / o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris al Portal, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, i altres continguts audiovisuals o sonors si els hagués, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els & laquo; Continguts & raquo;), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a no:

reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

  • suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de Maquinària Agrícola Solsona, SL o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnics establerts per al seu reconeixement.

  • L'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i / o dels continguts.

7. Navegació i Seguretat.

Maquinària Agrícola Solsona, SL , realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d'aquest lloc web es realitzi en les millors condicions. Per a la òptima visualització d'aquest lloc web seria convenient disposar d'una versió Internet Explorer 6.0 o superior o bé Mozilla Firefox 3.0 o superior. Per a una correcta visualització es recomana una resolució de 800 x 600 px.

Maquinària Agrícola Solsona, SL , no garanteix, ni es responsabilitza que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o es trobi lliure d'error. En cap cas Maquinària Agrícola Solsona, SL serà responsable pels perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús d'aquest lloc web.